Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava

Dňa 26.06.2024 sa v priestoroch Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (FPEDAS UNIZA) uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže Objav Pedas – Študuj dopravu – Zelená doprava. 

Súťaž sa konala pod záštitou ministra dopravy SR Jozefa Ráža ml. a zapojili sa do nej stredné školy z celého Slovenska.

Cieľom súťaže bolo vyhľadávať talentovaných žiakov stredných škôl, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a vytvoriť im priestor pre tvorbu vlastného súťažného projektu, v ktorom môžu aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti.

Odborným garantom bola Katedra železničnej dopravy, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra leteckej dopravy, Katedra vodnej dopravy a Katedra spojov FPEDAS UNIZA. Partnermi súťaže boli mesto Žilina, mesto Rajecké Teplice, Slovenská pošta, a. s., Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p., Železnice Slovenskej republiky, LTE Slovakia & Czechia, AROS/Asociácia železničných dopravcov Slovenska, Railtrans International, a. s. a Lodná osobná doprava a Verejné prístavy, a.s.

Tento rok mala na súťaži zastúpenie aj naša škola. Žiaci III.AP triedy Matúš Ščevko a Terézia Tkáčiková sa rozhodli vypracovať projekt na tému „Distribúcia zásielok a minimálny dopad na životné prostredie.“ Odborná porota ich prácu posúdila a odmenila 6. miestom z celkového počtu 36 prihlásených projektov.

Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnili súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých desiatich miestach. Po predstavení hostí a úvodnom príhovore dekana fakulty PEDAS UNIZA prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD.Ing. Daniely Fockovej, riaditeľky osobného úradu MD SR, žiaci vzostupne podľa umiestnenia prezentovali svoje práce. Prvé miesto zaslúžene obsadili žiaci zo SPŠ dopravnej vo Zvolene so svojim projektom Gravimobil.

Po ukončení prezentácii dostali úspešní riešitelia pochvalné listy dekana FPEDAS UNIZA,  ministra dopravy, vecné a zážitkové ceny. Naši žiaci získali Zážitkovú plavbu výletnou loďou po Dunaji od Katedry vodnej dopravy FPEDAS a vecný dar od spoločnosti Verejné prístavy, a.s.

Matúšovi a Terézii gratulujeme k dosiahnutému výsledku. Prajeme im príjemnú plavbu, plnú zážitkov a dúfame, že budú inšpiráciou aj pre ostatných žiakov, aby sa zapájali do rôznych súťaží.

A ešte vyjadrenie našich úspešných žiakov:

Terézia Tkáčiková: Som veľmi rada, že som sa tejto súťaže mohla zúčastniť a ešte radšej, že sme skončili na 6. mieste, s čím sme vôbec nerátali. Súťaž mi priniesla skúsenosti a zručnosti ako pracovať v tíme. Veľmi sa mi páčilo slávnostne vyhodnotenie na fakulte PEDAS. A v neposlednom rade patrí veľké ďakujem pani učiteľke Ing. Emerencií Remetovej, ktorá nám pomáhala a viedla nás.

Matúš Ščevko: Samotná slávnosť bola pre mňa veľmi zaujímavou skúsenosťou a krásnou príležitosťou stretnúť sa s odborníkmi v oblasti dopravy, pedagógmi fakulty PEDAS a potenciálnymi budúcimi študentami práve tejto fakulty. Samozrejme, pochvala ministra dopravy a dekana fakulty je tiež veľkým plusom. Rovnako by som sa chcel poďakovať našej pani profesorke Emerencii Remetovej za pomoc a konzultáciu pri vytváraní nášho projektu 😉

Ing. Emerencia Remetová