Um, zručnosť a snaha ukázať, čo dokážem…

Školské dielne Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline 29.11.2018 boli miestom, kde sa stretli žiaci základných škôl, aby si „zmerali“  nielen svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti v rámci 9. ročníka okresného kola Technickej olympiády, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne túto akciu zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, školy a školské zariadenia, v rámci  žilinského okresu v spolupráci s Centrom voľného času Žilina a našou školou.

Pokračovať v čítaní „Um, zručnosť a snaha ukázať, čo dokážem…“

Výzva: Podpora rozvoja športu na rok 2018, dodanie tovaru/služby

V Ý Z V A
na predkladanie ponúk

zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) Pokračovať v čítaní „Výzva: Podpora rozvoja športu na rok 2018, dodanie tovaru/služby“

Výzva: Obstaranie zariadenia do šk. kuchyne

Výzva na predkladanie ponúk č. 3/2018 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druh zákazky: Zákazka na nákup tovaru /služieb.
Názov zákazky: Zariadenie do školskej kuchyne.

Pokračovať v čítaní „Výzva: Obstaranie zariadenia do šk. kuchyne“

Výzva na predkladanie ponúk: Vybavenie IKT učebne (tenký klient)

Výzva na predkladanie ponúk zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“). Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie ponúk: Vybavenie IKT učebne (tenký klient)“