Maturita 2019 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS)

Milí maturanti, podrobné informácie o časovom harmonograme a kritériách hodnotenia PČOZ MS pre jednotlivé študijné odbory sú uvedené v Ozname č. 10/2019.

Prajeme veľa úspechov.

Pokračovať v čítaní „Maturita 2019 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS)“

Výzva na predkladanie ponúk č. 2/ŠJ/2019

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky rastlinných a živočíšnych tukov a olejov na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle Zákona o potravinách a, Potravinového kódexu SR a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie ponúk č. 2/ŠJ/2019“

Výzva na predkladanie ponúk č. 1/ŠJ/2019

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky slepačích vajec na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle zákona o potravinách a potravinového kódexu, zákone o ochrane spotrebiteľa.

Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie ponúk č. 1/ŠJ/2019“

MATURITA 2019 – EČ a PFIČ MS

Milí maturanti,

opäť je tu obdobie, keď  sa začína vaša „skúška dospelosti“.  Prajeme vám veľa šťastia a úspešné zvládnutie prvej časti maturitnej skúšky – externej časti a písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a cudzích jazykov.

 …teraz je ten správny čas, dokázať, čo je v nás …

V prílohách nájdete podrobné informácie a pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) 2019. Dôkladne si ich preštudujte.

Pokračovať v čítaní „MATURITA 2019 – EČ a PFIČ MS“

Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020

Podľa § 16 a §17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stredná odborná škola dopravná v Žiline má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

Pokračovať v čítaní „Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020“

Voľné pracovné miesto: Účtovníčka

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina dáva do pozornosti voľné pracovné miesto na pozíciu účtovníčky

Záujemcovia sa môžu hlásiť na Strednej odbornej škole dopravnej osobne, prípadne telefonicky na čísle 0918 661 459 alebo emailom na adresu sekretariat@sosdza.sk . Termín uzatvorenia predkladania prihlášok je 18.02.2019. Pokračovať v čítaní „Voľné pracovné miesto: Účtovníčka“