Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020

Podľa § 16 a §17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stredná odborná škola dopravná v Žiline má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

Auto-Hmira, s. r. o., Cesta do Rudiny 2963, Kysucké Nové Mesto

Zastúpená: Radoslav Hmira

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 03 autoopravár – karosár 1
2487 H 04 autoopravár – lakovník 1

 

Todos Žilina, s. r. o., Kragujevská 1, Žilina

Zastúpená: Miroslav Jaroščák

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 2
2487 H 03 autoopravár – karosár 2
2487 H 04 autoopravár – lakovník 2

 

SÚDST, s. r. o., Kvačalova 782/11, 010 01 Žilina

Zastúpená: Ing. Marián Gróf

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 2
2487 H 03 autoopravár – karosár 1
2487 H 04 autoopraváír – lakovník 1

 

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a. s., Sklabinská 20, Bratislava 831 06

Zastúpená: Ing. Peter Mitura

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 1
2487 H 03 autoopravár – karosár 1
2487 H 04 autoopraváír – lakovník 1

 

Volvo Group Slovakia, s. r. o., Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec

Zastúpená: Ing. Leonard Toček, Ing. Zdenko Mlynčok

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 1

 

ContiTrade Slovakia s. r. o., Kragujevská 6, 011 19 Žilina

Zastúpená: Ing. Igor Valko

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 1

 

AUTOMAX PLUS s. r. o., Sládkovičova 127, 017 01 Považská Bystrica

Zastúpená: Ing. Ján Bednárik

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 03 autoopravár – karosár 1
2487 H 04 autoopravár – lakovník 1

Súčasťou oznámenia sú:

  • základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania – zákonný zástupca žiaka uzatvorí so zamestnávateľom učebnú zmluvu, praktické vyučovanie sa bude vykonávať v priestoroch zamestnávateľa a teoretické vyučovanie bude zabezpečovať škola,
  • možnosti pracovného uplatnenia– absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení,
  • hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka– upravuje učebná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka,
  • kritéria pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom– kritéria sú zverejnené na stránke školy a sú totožné s kritériami pre ostatných uchádzačov v danom zameraní.