Beseda s príslušníkom Ozbrojených síl SR

26.marca 2024 sa naši študenti stretli na  besede s p. Petrom Knižkom,  členom 5. pluku špeciálneho určenia, ktorý je súčasťou Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Žiaci štvrtých ročníkov sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o kariére vojaka alebo  o štúdiu na vojenskej akadémii. Náš hosť im podrobne priblížil a predstavil prácu vojakov z povolania,  rozprával o možnostiach štúdia na vojenskej škole, taktiež aj o priamom  uplatnení po ukončení školy v podmienkach ozbrojených síl.  Pútavo im  vysvetlil náplň práce vojakov, detailne hovoril o úlohách, ktoré  sa plnia pri ochrane a bezpečnosti štátu, predstavil organizačnú štruktúru OS SR, ako aj podmienky prijatia a zaradenia na funkciu  profesionálny vojak OS SR. Zdôrazňoval aj dôležitosť fyzickej pripravenosti záujemcov o toto povolanie, zároveň poukázal na benefity či obmedzenia tohto povolania.

Niektorých prednáška zaujala natoľko, že uvažujú o možnosti ďalšieho štúdia práve v tomto odbore.Všetky informácie, ako sa stať profesionálnym vojakom, nájdete tu: https://www.budemvojak.sk/

Mgr. Ivanak Kubalová