ALMA MATER 2024 – miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravilo v každom krajskom meste na Slovensku unikátny projekt mini – veľtrhov vysokých škôl.

Touto cestou chce pomôcť žiakom s výberom vysokých škôl, prispieť k zníženiu odlivu mozgov zo Slovenska, zvýšiť povedomie o slovenských vysokých školách a taktiež predstaviť štipendijnú schému „Študuj doma, Slovensko ťa odmení“.

Dňa 5. apríla 2024  sa naši budúcoroční maturanti z III.AP, III.BP, III.CP a III.AM  s triednymi učiteľkami  Ing. Beňovskou, Mgr. KubalovouIng. Drahnovou stretli v Dome odborov v Žiline so zástupcami slovenských vysokých škôl. Vďaka nim žiaci získali cenné informácie o zameraní štúdia na jednotlivých vysokých školách, podmienkach prijatia, o možnostiach uplatnenia sa po skončení školy na pracovnom trhu. Hlavným cieľom  ALMA MATER 2024 bolo  ukázať budúcim vysokoškolákom, že Slovensko má pestrú a kvalitnú ponuku študijných odborov a motivovať ich k štúdiu doma.

Našim stredoškolákom pri ich rozhodovaní držíme palce a veríme, že si pre seba vyberú správny odbor.

Mgr. Ivana Kubalová