Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020

Podľa § 16 a §17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stredná odborná škola dopravná v Žiline má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

Pokračovať v čítaní „Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020“

Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019

Podľa § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravná akadémia v Žiline uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi uvedenými v tomto oznámení: Pokračovať v čítaní „Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019“

Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018

Podľa § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravná akadémia v Žiline uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi uvedenými v tomto oznámení: Pokračovať v čítaní „Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018“

Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017

Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017.

Podľa § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravná akadémia v Žiline uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi uvedenými v tomto oznámení: Pokračovať v čítaní „Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017“

Duálny systém vzdelávania

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Pokračovať v čítaní „Duálny systém vzdelávania“

Možnost absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania

Podľa § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravná akadémia v Žiline uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi uvedenými v tomto oznámení:

  • AOMV SR, a.s. – žiak I.AU triedy Matúš Hrošovský
  • Todos Žilina, s. r.o. – žiak I.AU triedy Erik Solivajs
  • C.H. Servis, s.r.o. – žiak I.AU triedy Ľubomír Kozáček
  • AutoFlex, s.r.o. – žiak I.AU triedy Ladislav Trnka

Pokračovať v čítaní „Možnost absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania“