Duálny systém vzdelávania

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Zamestnávateľ, ktorý má záujem poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa musí preukázať osvedčením o spôsobilosti, ktoré ho k tomu oprávňuje .

Zamestnávateľom, ktorí osvedčenie získali v prvej fáze vstupu do systému duálneho vzdelávania ho odovzdávala aj regionálna komora SOPK v Žiline. Žilinská RK SOPK považuje duálne vzdelávanie za prvý krok k preferovaniu odborného vzdelávania.

Odovzdávania sa zúčastnil aj náš pán riaditeľ Ing. Rudolf Michalec, ktorý je predsedom celoslovenskej sekcie ODCV ( odborného a ďalšieho celoživotného vzdelávania ) pri SOPK.