FINNkvíz

Dňa 17. apríla 2024 sa konalo online krajské kolo súťaže FINNkvíz, ktorá obsahuje zaujímavé úlohy z oblasti financií, narábania s peniazmi a ekonomiky.

Hodnotila sa nielen správnosť odpovedí, ale aj rýchlosť vypracovania testu. Žiaci z I.BP sa popasovali s úlohami veľmi dobre. Zo 17 riešiteľov bolo 14 úspešných. Všetkým gratulujeme a veríme, že riešenie súťaže im spestrilo vyučovanie a dozvedeli sa veľa praktických vecí, ktoré ich v budúcom živote čakajú.

Najúspešnejší riešitelia v rámci školy:

1. Aneta Živčáková

2. Laura Cedzová

3. Marianna Kubíková

4. Veronika Jurková

5. Ema Jánošíková

Mgr. Zuzana Mišíková