iBobor

Katedra základov a vyučovania informatiky,Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pripravili pre našich žiakov celoslovenské kolo online informatickej súťaže  iBobor, ktorá sa uskutočnila  v utorok 13. novembra od 9:30 hod. v kategórii Seniori (3.a 4. ročník SŠ,) vo štvrtok 15. novembra  v kategórii Juniori (1. a 2. ročník SŠ).  Pokračovať v čítaní „iBobor“

Exkurzia na Katedre merania a aplikovanej elektrotechniky Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline

Dňa 13. 3. 2018  sa žiaci II.AM triedy zúčastnili exkurzie v laboratóriách KMAE. Žiakom sa venoval Ing. Matej Kučera, PhD.,  ktorý ich oboznámil s možnosťou štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.  Informoval ich o  bakalárskej forme štúdia, vyučovacích predmetoch a ich obsahu, podmienkach  prijatia a ukončenia štúdia. Pokračovať v čítaní „Exkurzia na Katedre merania a aplikovanej elektrotechniky Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline“

Školská súťaž 3D tlač

13.02.2018 sa v našej škole uskutočnil 1. ročník  súťaže 3D tlač. Súťaž vyhlásilo Centrum vedecko – technických informácií SR v  zmysle Smernice Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 23/2017 o súťažiach. Slovenskej republiky   Súťaže sa zúčastnili  štyria žiaci z IV. B triedy. Pokračovať v čítaní „Školská súťaž 3D tlač“

Krajská súťaž žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 15. 02. 2018 sa v budove Obchodnej akadémie v Ružomberku konal 52. ročník  súťaže žiakov v  spracovaní informácií na počítač.  Súťaž má tri kategórie: korektúra textu,  odpis textu  a wordprocessing.  Žiačky z triedy  III.AP Barbara Baloghová a Katarína Boldiová súťažili  v kategórii wordprocessing – profesionálne spracovanie textu. Pokračovať v čítaní „Krajská súťaž žiakov stredných škôl v SIP“

Aj vaše slová môžu zmeniť svet

Dňa 20.12 2017 sa v priestoroch našej školy konal Maratón v písaní listov.  Žiaci a učitelia  podporili nespravodlivo prenasledovaných a trestaných. 78 účastníkov napísalo 94 listov s výzvami pre vlády či predstaviteľov a predstaviteľky jednotlivých krajín, a upozorniť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí či skupín. Pokračovať v čítaní „Aj vaše slová môžu zmeniť svet“