Ďakujeme ŽSK

Aj prostredníctvom tohto článku by sme sa chceli  poďakovať Žilinskému samosprávnemu kraju za novú klubovňu a zároveň učebňu pre našich žiakov a žiakov ubytovaných na našom školskom internáte.

Čítať viac

IBobor

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní

Čítať viac