Tohto roku sa uskutočnil už 14. ročník online súťaž iBobor, do ktorej bola zapojená aj naša škola. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Súťaž chce iniciovať v

Čítať viac