A je to tu… Oddychové a relaxačné zóny už aj v našej škole

V rámci spolupráce s vedením školy, školským parlamentom, dobrovoľníkmi zo strany učiteľov a samotných žiakov sme sa rozhodli implementovať projekt vytvorenia miest na stretávanie a oddych pre našich žiakov.  

Projekt bol zameraný na vytvorenie oddychových a relaxačných zón, ktoré poskytujú miesto, ktorého hlavným účelom je posilniť tímovú prácu žiakov a učiteľov, vzbudiť vzájomný rešpekt a zvýšiť hrdosť žiakov, že môžu byť súčasťou školy. Okrem toho sme sa snažili vytvoriť priestory, ktoré podporujú zvyšovanie emocionálnej odolnosti a vzájomného rešpektu medzi žiakmi a navyše by sme chceli zmierňovať akékoľvek rozdiely medzi nimi. Veríme, že projekt bude mať pozitívny vplyv na duševné zdravie, pohodu a znižovanie stresu zainteresovaných. Tento krok bol zároveň reakciou na požiadavky našich žiakov, ktorí často vyjadrovali potrebu priestoru na neformálne stretnutia a relaxáciu v školskom prostredí.

Vo vybraných priestoroch chodieb sme inštalovali palety s matracmi, kde si žiaci môžu posedieť a porozprávať sa. Tieto oddychové zóny sa stali miestami, kde žiaci radi trávia čas, čo sa potvrdilo aj prostredníctvom pozitívnych reakcií a názorov v ankete.

Okrem toho sme využili možnosť zlepšiť podmienky v učebni A106, ktorá slúži ako relaxačná miestnosť a zároveň je to aj miesto, kde sa stretáva školský parlament. V učebni bolo z poskytnutých finančných prostriedkov zrealizované pódium na sedenie a oddych. Zóny pre odpočinok a relaxáciu boli vybavené pohodlným nábytkom, flipchartom, sedením a kvetmi, ktoré dotvárajú estetiku v priestore.

Žiaci sa okrem iného realizovali aj prostredníctvom grafiky a výtvarného umenia na stenách. Tieto priestory sú výsledkom úsilia a spolupráce žiakov, učiteľov a vedenia školy.

Veľkým prínosom bol aj sponzorský dar v podobe kalčeta a elektronických šípiek, čo otvorilo dvere pre nové možnosti športových aktivít a zábavy pre žiakov. Toto štedré gesto znamenalo viac ako len materiálny prísun, nakoľko pozdvihlo celkovú atmosféru a angažovanosť žiakov, fyzickú aktivitu a v neposlednom rade aj zábavu.

Celkovým výsledkom projektu bolo vytvorenie troch oddychových zón, ktoré sa rýchlo stali obľúbenými miestami pre oddych a stretávanie sa žiakov. Už teraz vidíme pozitívne zmeny v atmosfére školy a pohode žiakov, čo potvrdili aj ich reakcie. Tento projekt nielenže podporil sociálnu interakciu a pohodu, ale prispel aj k budovaniu dôvery medzi učiteľmi a žiakmi. Sme presvedčení, že tieto oddychové zóny zostanú dôležitou súčasťou nášho školského prostredia a v budúcnosti ich plánujeme určite rozširovať.

V Žiline dňa 13. 05. 2024

                                                            Ing. Bystrík Nemček, PhD. (koordinátor projektu)

                                      PaedDr. Monika Milučká (koordinátorka školského parlamentu)

                                                               Ing. Zdenka Dubovická (člen projektového tímu)