Exkurzia na Žilinskú univerzitu

Dňa 14. 03. 2024 sa žiaci I.BP, II.AM, II.BM a III.BM zúčastnili exkurzie na Strojníckej fakulte a Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. 

Sprevádzali nás Ing. Miloš Brezáni, PhD. s kolegyňou Ing. Máriou Loulovou, PhD. Naším cieľom bolo dozvedieť sa čo najviac o programe bakalárskeho a inžinierskeho štúdia „Vozidlá a motory“ a navštíviť laboratóriá oboch fakúlt.

Tento študijný program Strojníckej fakulty ŽU je zameraný na  cestné a koľajové vozidlá, lode a lietadlá. Umožňuje absolventom navrhovať a konštrukčne riešiť časti dopravných prostriedkov a ich subsystémov aj s využitím moderných počítačom podporovaných technológií. Absolvent sa vie uplatniť v prevádzke dopravných prostriedkov, najmä cestných vozidiel, koľajových vozidiel, spaľovacích motorov, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení, pri ich diagnostike, údržbe a opravách.

Práve na túto myšlienku upozornil Ing. Miloš Brezáni, PhD. pri prezentácii diagnostiky spojky pomocou panelov od firmy HD – elektonika SK, s.r.o. Budúci odborníci budú vedieť nielen vymeniť nefunkčný diel dopravného prostriedku za nový, ale aj diagnostikovať chybu, zistiť jej príčinu  a tým minimalizovať náklady na opravu.

Po prednáške sme sa presunuli do laboratórií Strojníckej fakulty ŽU, kde sa uskutočňuje diagnostika a meranie motorov. V laboratóriách FEI sme si pozreli výrobu meracích prístrojov, stavbu elektrického auta a cvičenia zo základov elektrotechniky.

Za zaujímavú a pútavo podanú exkurziu ďakujeme hlavne pánovi Doc. Ing. Jánovi Dižovi, PhD. – zástupcovi vedúceho Katedry dopravnej a manipulačnej techniky pre pedagogickú činnosť.

Ing. Z. Dubovická