Stužková slávnosť II.AN triedy

Uprostred uponáhľaných dní sa stretli budúci maturanti z II.AN triedy spolu s triednymi učiteľkami – Mgr. Annou Medviďovou a Ing. Magdalénou Korčekovou na svojej stužkovej slávnosti.

Deň 15. november 2023 sa v ich pamäti už navždy zachová ako slávnostná chvíľa – oslava mladosti, múdrosti a ľudského života v okamihu jeho najväčšieho rozkvetu.

Zelená stužka – symbolická vstupenka do dospelosti… Nech je im nádejou najskôr na ceste k zelenému stolu, kde už onedlho zúročia svoje vedomosti a zručnosti, ktoré načerpali v našej škole, ale nech je pre nich nádejou a šťastím aj po celý nasledujúci život.

V tento deň boli žiaci z II.AN triedy mladými, elegantnými mužmi, odhodlanými priblížiť sa k bráne dospelosti. V slávnostnom príhovore predsedu triedy – Dávida Daniška odzneli slová vďaky rodičom, triednym učiteľkám, vedeniu školy i pedagógom. Po slávnostnom príhovore triednej učiteľky – Mgr. A. Medviďovej zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur, nasledoval prípitok a gratulácia bývalej triednej učiteľky – Ing. Magdalény Korčekovej. Po slávnostnej večeri nastala chvíľa pre častušky, ktoré na jednotlivých žiakov napísala a prečítala Ing. Korčeková. Po rozbití pohára na čriepky šťastia sa žiakom prihovorila Mgr. Medviďová a zazneli skladby skupiny Elánu.

Veríme, že na tento slávnostný večer ostanú každému z účastníkov krásne spomienky.