Global Money Week – Svetový týždeň financií – „Plan your money, plant your future“

V tomto kalendárnom roku pripadla spomenutá finančná aktivita na týždeň od 20. 03. 2023 do 26. 03. 2023.  Aktivity s názvom Global Money Week sa od roku 2012 zúčastnilo 176 krajín sveta, 53 000 000 detí a študentov.

Cieľom aktivít je:

  • spájať deti, mladých ľudí a dospelých v aktivitách, ktoré im pomôžu budovať finančnú budúcnosť, individuálny finančný blahobyt spojený so zdravím planéty a spoločnosti ako celku,
  • vzájomne diskutovať, hrať sa, tvoriť, čítať a spoločne zdieľať vedomosti, názory, zručnosti a postoje o peniazoch, šetrení, sporení a finančných rozhodnutiach,
  • poskytovať priestor deťom a mladým ľuďom vyjadrovať sa k otázkam týkajúcich sa financií a poskytovať im právo „byť vypočutí.“

Téma tohtoročnej výzvy znie: Naplánuj si peniaze, zasaď svoju budúcnosť!

V priestoroch našej školy sa každý rok venujeme finančnej gramotnosti – a to nielen na jednotlivých vyučovacích hodinách, ale aj formou netradičných aktivít,  ako je aj Global Money Week – Svetový týždeň financií.

V pondelok  20. marca 2023 sa v učebni A 110,  Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline,  stretlo spolu 25 študentov z tried: I.AP (Samuel Capko, Viktória Šošková, Ema Hodasová),  I.BP (Adriána Gáborová, Ema Dolanská), I.CP (Adam Mikšík, Martin Olešnaník),  I.AM (Martin Vojtek), I.BM (Šimon Gabaj, Michal Macák), II.AP (Karolína Gregušová, Terézia Tkáčiková), II.BP (Filip Vavro, Šimon Kucko), II.CP (Michal Štefanka, Sebastián Gamboš), II.AM (Marek Toman), II.BM (Matej Mešina, Roman Vaňovič), III.AP (Patrik Franek, Juraj Hvorečný),  III.BP (Linda Hantuchová, Viktória Vontorčíková), I. AN (Marek Tkáč, Mustafa Bahramidin Mohammad),  ktorí vytvorili súťažiace tímy.

Pre študentov si učiteľky odborných ekonomických predmetov – Ing. Jana Kostolná a Ing. Martina Čelková – pripravili zaujímavé finančné aktivity: Osobný rozpočet, Eurozóna a Európska centrálna banka, Investovanie, Základné finančné pojmy, Slovník pojmov v investovaní, Prezentácia na tému Global Money Week – Naplánuj si peniaze, zasaď svoju budúcnosť!

Najlepšie sa umiestnili tieto súťažiace tímy:

1.miesto:  Patrik Franek – III.AP, Marek Toman – II. AM, Ema Hodasová – I.AP, Viktória Šošková – I.AP, Michal Macák – I. BM

2.miesto: Ema Dolanská – I.BP, Michal Štefanka – II. CP, Roman Vaňovič – II.BM, Matej Mešina – II. BM, Martin Vojtek – I. AM

3. miesto: Viktória Vontorčíková – III.BP, Linda Hantuchová – III.BP, Martin Olešnaník – I.CP,  Marek Tkáč – I. AN, Mustafa Bahramidin Mohammad – I. AN.

Prezentácie prebehli v uvoľnenej a priateľskej atmosfére, súťažiacisršali kreatívnymi nápadmi,  tvorivou energiou a miestami aj humorom.

Na dotvorenie atmosféry prinášame názory našich žiakov na túto aktivitu:

  • Bolo to výborné, bavili sme sa a chceli by sme viac takýchto akcií.
  • Naučili sme sa spolupracovať v skupine – tímová práca.
  • Informácie sú  prospešné pre našu budúcnosť.
  • Učenie hrou.
  • Zážitkové učenie.
  • Táto akcia má veľký zmysel a malo by sa v tom pokračovať.
  • Potešila nás organizácia takejto aktivity od našich pedagógov.

Najlepšie prezentácie našich tímov budú odoslané do 5peňazí od Národnej banky Slovenska

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník!

Ing. Jana Kostolná, Ing. Martina Čelková

Link: https://martina1505.rajce.idnes.cz/Global_Money_Week_2023/