Smelo na cesty – Road Confidence 2019

Štatistiky dopravnej nehodovosti sú z roka na rok alarmujúce. Medzi účastníkmi nehôd bývajú často vodiči vo veku našich študentov. Práve tieto skutočnosti sú neustále podnetom k iniciatíve našej školy pokračovať v akcii pod názvom Smelo na cesty, ktorá bola určená žiakom stredných škôl z Čiech a zo Slovenska.

Pokračovať v čítaní „Smelo na cesty – Road Confidence 2019“

Stredoškolský podnikateľský zámer – 5. ročník

Dňa 17. decembra 2018  sa uskutočnil 5. ročník súťaže o najlepší stredoškolský podnikateľský zámer. V tento deň žiaci 3. ročníkov študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia obhajovali svoje podnikateľské zámery. Pokračovať v čítaní „Stredoškolský podnikateľský zámer – 5. ročník“

Šiesty ročník workshopu „Zručnosti pre úspech“

Dňa 16. 11. 2018 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline uskutočnil šiesty ročník workshopu „Zručnosti pre úspech“. Tento ročník bol po prvýkrát pripravený v spolupráci s Občianskym združením Prekonať bariéru – škola pre Európu, s KR PZ Žilina a s Nadáciou Kia Motors Slovakia, ktorá samotný workshop finančne podporila. Pokračovať v čítaní „Šiesty ročník workshopu „Zručnosti pre úspech““

Prvý LEAF Day – Banka Žilina

Dňa 24. októbra 2018 sa výber žiakov (Rebeka Haluzová z I.BP, Klaudia Vranová, Katarína Hudecová, Mária Rafajová z II. BP, Žaneta Šantová, Marika Maliková, Miriam Valčuhová, Natália Valčuhová z III.BP, Matej Matonok, Alexandra Smolková, Petra Tatarková z  IV. AP, Helena Bušková z IV. BP)  z našej školy zúčastnil prvého ročníka LEAF Day, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Banka Žilina. Pokračovať v čítaní „Prvý LEAF Day – Banka Žilina“