Záložka do knihy

Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do celoslovenského projektu, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, pri príležitosti októbra, ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2022. 

Cieľom celého projektu je rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivosti a fantázie. Hoci sme škola technického zamerania, „tvorivá dušička“ sa skrýva aj v našich žiakoch, o čom svedčia mnohé, skutočne nádherné, záložky!

Do 11. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy – Záložka do knihy spája slovenské školy sa zapojilo 50 žiakov 1.- 3. ročníka študijných odborov. 

Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto… bol témou, v rámci ktorej žiaci s podporou vyučujúcich SJL, najmä Mgr. Zuzanou Bučkovou, Mgr. Martou Ujháziovou a Mgr. Grigovej, vytvorili  záložky do knihy.

Naše spoločné úsilie nás priviedlo k prirodzenému tvorivému procesu, kde žiaci rozvíjali svoju fantáziu, šikovnosť a tvorivosť. Našou partnerskou školou bola Stredná odborná škola techniky a služieb v Leviciach, ktorá nám taktiež pripravila prekvapenie v podobe knižných záložiek!

Mgr. Erika Grigová