Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať čitateľskú gramotnosť,  komunikačné zručnosti a zvyšovať záujem žiakov o slovenský jazyk a literatúru.

Pokračovať v čítaní „Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry“

Smrť sa volá Engelchen

Stredu – 4. 12. 2019 – zasvätili žiaci IV. AP spolu s Mgr. Zuzanou Bučkovou umeniu, konkrétne divadlu.  Najskôr sme sa zastavili v najkrajšej secesnej budove v Žiline, v Rosenfeldovom paláci, kde sme si pozreli expozíciu divadelných bábok a potom sme pokračovali v ceste do Mestského divadla v Žiline, kde nás čakalo divadelné  spracovanie jedného z kľúčových diel slovenskej literatúry po roku 1945.

Pokračovať v čítaní „Smrť sa volá Engelchen“

November ʼ89

Predstav si, že žiješ v dobe, ktorá vyžaduje uniformitu, poslušnosť, priemernosť, lož. Desí ju kritika, výnimočnosť, samostatné myslenie, vzdelanie, viera v Boha či dlhé vlasy. Predstav si, že žiješ v krajine obohnatej drôtom, ktorá v ľuďoch zničila odvahu myslieť, chuť kritizovať a odhodlanie žiť v pravde.

Pokračovať v čítaní „November ʼ89“

Jazykové hry a hlavolamy

Jazykové hry a hlavolamy je názov školskej  tímovej  súťaže  zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa jej žiaci všetkých  šiestich tried učebných odborov a keďže vyučovanie v týchto triedach prebieha vo forme turnusov, aj súťaž prebiehala v dvoch kolách.

Pokračovať v čítaní „Jazykové hry a hlavolamy“

Víťazstvo naše žiačky v literárnej súťaži

V týždni od  14. 10. 2018  do  18. 10. 2019  sa  konal  už  XXV. ročník celoslovenskej akcie zameranej na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti DNI NÁDEJE 2019. Medzi zúčastnenými študentami boli aj tento rok viacerí žiaci našej školy.

Pokračovať v čítaní „Víťazstvo naše žiačky v literárnej súťaži“