Víťazstvo naše žiačky v literárnej súťaži

V týždni od  14. 10. 2018  do  18. 10. 2019  sa  konal  už  XXV. ročník celoslovenskej akcie zameranej na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti DNI NÁDEJE 2019. Medzi zúčastnenými študentami boli aj tento rok viacerí žiaci našej školy.

Pokračovať v čítaní „Víťazstvo naše žiačky v literárnej súťaži“

Naše originálne čitateľské denníky

Môj originálny čitateľský denník je názov súťaže, ktorú už po 4-krát vyhlásil Odbor školstva a športu ŽSK. Po prvý raz sme sa do tejto súťaže zapojili aj my, a tak počas celého druhého polroka vybraní žiaci z I. AP a I. BP  čítali a následne spracúvali prečítané knihy podľa vlastného výberu, aj podľa výberu vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzany Bučkovej. Dôraz sme kládli na obsahový rozbor diel, charakteristiku postáv, citácie a parafrázy, aktuálnosť spracúvanej tematiky, vyjadrenie vlastného názoru na ňu.

Pokračovať v čítaní „Naše originálne čitateľské denníky“

Divadelný Medveď 2019

V pondelok 15. 04. 2019 navštívili žiaci I. AP a I. BM so svojimi  vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzanou Bučkovou a Mgr. Martou Ujháziovou Divadelného Medveďa 2019. Pod týmto originálnym názvom sa skrýva postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti. Je to stretnutie  divadelných súborov, v ktorých žiaci prezentujú výsledky svojej záujmovej činnosti, rozvíjajú umelecké zručnosti, komunikáciu a talent a rozširujú svoje vedomosti o literatúre, dráme a umení.

Pokračovať v čítaní „Divadelný Medveď 2019“

Deň narcisov 2019

Žltý narcis je symbolom boja proti rakovine a každoročne si tento boj pripomíname Dňom narcisov, ktorý tento rok pripadol na štvrtok 11. apríla 2019. Tento deň sa  preto  niesol v znamení žltej farby umelých aj živých narcisov na podporu všetkým, ktorí  čelia  tejto zákernej chorobe. Zakúpením tohoto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou vyjadruje verejnosť už 23 rokov svoju  spolupatričnosť s onkologickými pacientmi.

Pokračovať v čítaní „Deň narcisov 2019“