Workshop Staroslovenská škola hlaholiky

V stredu 28. 11. 2018 navštívili žiaci z I. BP – Rebeka Haluzová, Rebeka Maurská, Viktória Rajteková, Tatiana Kubušová, Viktor Hejčík z II. BP – Sára Krenželová, Vanesa Hofferová s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzanou Bučkovou  odborný workshop Staroslovenská škola hlaholiky, ktorý organizoval Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Záštitu nad akciou mal riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ladislav Gabčo, CSc., ktorý privítal všetkých účastníkov. Pokračovať v čítaní „Workshop Staroslovenská škola hlaholiky“

Staroslovenská škola hlaholiky

Dňa 21. 11. 2017 žiačky Helena Bušková, Stella Privarová z III. BP a  Sára Krenželová z I. BP s vyučujúcou Mgr. Zuzanou Bučkovou navštívili odborný workshop Staroslovenská škola hlaholiky, ktorý organizoval Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Záštitu nad akciou mal riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., ktorý privítal všetkých účastníkov. Pokračovať v čítaní „Staroslovenská škola hlaholiky“

Dni nádeje 2017

V týždni od 2. – 6. 10. 2017 sa konal už XXIII. ročník celoslovenskej akcie zameranej na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti „Dni nádeje.“ Organizátori sa pôvodne  zameriavali na drogové príp. alkoholové a tabakové závislosti, no postupne sa záber Dní nádeje rozšíril aj o iné patologické javy, s ktorými sa môžeme v súčasnosti stretnúť, ako je napr. gamblerstvo a duševné choroby a poruchy. Pokračovať v čítaní „Dni nádeje 2017“

Dni nádeje 2016

V týždni od 17. 10. do 21. 10. 2016 sa konal už XXII. ročník celoslovenskej akcie zameranej na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti „Dni nádeje.“ Hlavnou úlohou „Dní nádeje“ je prevencia demonštrovaná besedami, prednáškami, prezentáciou literárnych prác, vernisážou výtvarných prác a workshopami zameranými na prácu s deťmi a mladými ľuďmi. Do tejto akcie sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy. Pokračovať v čítaní „Dni nádeje 2016“

Exkurzia v Krajskej knižnici v Žiline

kniznicaV rámci prebiehajúceho Roku rozvoja čitateľskej gramotnosti sa naši študenti zapájajú do rôznych aktivít.  Jednou z nich bola aj návšteva v Krajskej knižnici v Žiline, ktorú absolvovali žiaci prvých ročníkov študijných odborov v mesiaci októbri. 10.10.2016 Mgr. O. Černeková a Mgr. Z. Majchráková s I.AM a I.BM, 13.10.2016 Mgr. Z. Bučková s I.AP a 27.10.2016 Mgr. M. Ujháziová s I.BP triedou.

V zasadačke knižnice sa žiaci prostredníctvom videonahrávky oboznámili s históriou a súčasnosťou knižnice, jej hlavnou budovou, pobočkami v meste a rozsahom knižničného fondu. Pokračovať v čítaní „Exkurzia v Krajskej knižnici v Žiline“