Vyhodnotenie súťaže Môj originálny čitateľský denník

            Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vyhlásil víťazov 4. ročníka  súťaže Môj originálny čitateľský denník.

Pokračovať v čítaní „Vyhodnotenie súťaže Môj originálny čitateľský denník“

Naše originálne čitateľské denníky

Môj originálny čitateľský denník je názov súťaže, ktorú už po 4-krát vyhlásil Odbor školstva a športu ŽSK. Po prvý raz sme sa do tejto súťaže zapojili aj my, a tak počas celého druhého polroka vybraní žiaci z I. AP a I. BP  čítali a následne spracúvali prečítané knihy podľa vlastného výberu, aj podľa výberu vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzany Bučkovej. Dôraz sme kládli na obsahový rozbor diel, charakteristiku postáv, citácie a parafrázy, aktuálnosť spracúvanej tematiky, vyjadrenie vlastného názoru na ňu.

Pokračovať v čítaní „Naše originálne čitateľské denníky“

Divadelný Medveď 2019

V pondelok 15. 04. 2019 navštívili žiaci I. AP a I. BM so svojimi  vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzanou Bučkovou a Mgr. Martou Ujháziovou Divadelného Medveďa 2019. Pod týmto originálnym názvom sa skrýva postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti. Je to stretnutie  divadelných súborov, v ktorých žiaci prezentujú výsledky svojej záujmovej činnosti, rozvíjajú umelecké zručnosti, komunikáciu a talent a rozširujú svoje vedomosti o literatúre, dráme a umení.

Pokračovať v čítaní „Divadelný Medveď 2019“

Deň narcisov 2019

Žltý narcis je symbolom boja proti rakovine a každoročne si tento boj pripomíname Dňom narcisov, ktorý tento rok pripadol na štvrtok 11. apríla 2019. Tento deň sa  preto  niesol v znamení žltej farby umelých aj živých narcisov na podporu všetkým, ktorí  čelia  tejto zákernej chorobe. Zakúpením tohoto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou vyjadruje verejnosť už 23 rokov svoju  spolupatričnosť s onkologickými pacientmi.

Pokračovať v čítaní „Deň narcisov 2019“

Víťazstvo našej žiačky na Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 27. 02. 2019 sa naša žiačka Rebeka Haluzová z 1. BP so svojou  vyučujúcou SJL  – Mgr. Zuzanou Bučkovou zúčastnili Okresného kola súťaže v recitácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tohtoročný, už  65. ročník tejto najstaršej slovenskej recitačnej súťaže sa  konal v reprezentačných priestoroch Žilinskej radnice a súťažiaci v jednotlivých kategóriách boli rozdelení do štyroch súťažných dní podľa veku. Pokračovať v čítaní „Víťazstvo našej žiačky na Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína“

Workshop Staroslovenská škola hlaholiky

V stredu 28. 11. 2018 navštívili žiaci z I. BP – Rebeka Haluzová, Rebeka Maurská, Viktória Rajteková, Tatiana Kubušová, Viktor Hejčík z II. BP – Sára Krenželová, Vanesa Hofferová s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzanou Bučkovou  odborný workshop Staroslovenská škola hlaholiky, ktorý organizoval Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Záštitu nad akciou mal riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ladislav Gabčo, CSc., ktorý privítal všetkých účastníkov. Pokračovať v čítaní „Workshop Staroslovenská škola hlaholiky“