Víťazstvo našej žiačky na Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 27. 02. 2019 sa naša žiačka Rebeka Haluzová z 1. BP so svojou  vyučujúcou SJL  – Mgr. Zuzanou Bučkovou zúčastnili Okresného kola súťaže v recitácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tohtoročný, už  65. ročník tejto najstaršej slovenskej recitačnej súťaže sa  konal v reprezentačných priestoroch Žilinskej radnice a súťažiaci v jednotlivých kategóriách boli rozdelení do štyroch súťažných dní podľa veku. Pokračovať v čítaní „Víťazstvo našej žiačky na Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína“

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Na počesť spisovateľa P. O. Hviezdoslava sa každoročne, na všetkých stupňoch základných a stredných škôl, koná recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školských kôl postupujú do okresných, krajských a celoslovenských kôl. Pokračovať v čítaní „Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína“

Workshop Staroslovenská škola hlaholiky

V stredu 28. 11. 2018 navštívili žiaci z I. BP – Rebeka Haluzová, Rebeka Maurská, Viktória Rajteková, Tatiana Kubušová, Viktor Hejčík z II. BP – Sára Krenželová, Vanesa Hofferová s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzanou Bučkovou  odborný workshop Staroslovenská škola hlaholiky, ktorý organizoval Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Záštitu nad akciou mal riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ladislav Gabčo, CSc., ktorý privítal všetkých účastníkov. Pokračovať v čítaní „Workshop Staroslovenská škola hlaholiky“

Staroslovenská škola hlaholiky

Dňa 21. 11. 2017 žiačky Helena Bušková, Stella Privarová z III. BP a  Sára Krenželová z I. BP s vyučujúcou Mgr. Zuzanou Bučkovou navštívili odborný workshop Staroslovenská škola hlaholiky, ktorý organizoval Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Záštitu nad akciou mal riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., ktorý privítal všetkých účastníkov. Pokračovať v čítaní „Staroslovenská škola hlaholiky“

Dni nádeje 2017

V týždni od 2. – 6. 10. 2017 sa konal už XXIII. ročník celoslovenskej akcie zameranej na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti „Dni nádeje.“ Organizátori sa pôvodne  zameriavali na drogové príp. alkoholové a tabakové závislosti, no postupne sa záber Dní nádeje rozšíril aj o iné patologické javy, s ktorými sa môžeme v súčasnosti stretnúť, ako je napr. gamblerstvo a duševné choroby a poruchy. Pokračovať v čítaní „Dni nádeje 2017“