MAJÁK PRE DOPRAVU – SÚŤAŽ SOŠ

Dňa 09. 11. 2022 sa vybraní žiaci Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline zúčastnili súťaže o Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky – Maják pre dopravu. Išlo o žiakov: Patrik Pojezdala, Monika Pláňavská a Peter Sagan. Téma súťaže v tomto roku bola Život má zelenú – prevenciou k bezpečnej jazde mladých vodičov.  Cieľom tejto súťaže bolo motivovať žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu, samostatnej  tvorivej činnosti a posilniť a podporiť vzťah žiakov k študijnému odboru, ktorý študujú. Predmetom súťaže bolo vytvorenie súťažného projektu, ktorý pozostával z dvoch navzájom prepojených produktov. Išlo o multimediálnu prezentáciu s charakterom reklamného spotu so slovným komentárom a propagačný materiál vo forme plagátu, s informáciami o rizikách nedodržiavania pravidiel cestnej premávky, ktorý má osloviť hlavne budúcich a mladých vodičov. Naši žiaci sa od začiatku aktívne zhostili tejto úlohy a pod dohľadom pedagógov Bystríka Nemčeka a Zdenky Dubovickej sa im podarilo vytvoriť kvalitatívne vysoko hodnotené projekty. To potvrdila aj porota, pred ktorou museli obhájiť svoje produkty. Súčasťou obhajoby boli aj otázky od poroty, ktorá bola zastúpená odborníkmi z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Žiaci sa nezľakli a vedeli promptne odpovedať na všetky otázky, čo ocenila aj porota záverečným slovným hodnotením.

Ing. Bystrík Nemček, PhD.