Road Trip 2022

Vo štvrtok 09.06. 2022 sa na našej škole uskutočnila pod záštitou Úradu vlády SR akcia nazvaná Road Trip 2022.

Aktivita  bola zameraná na zvýšenie povedomia slovenských žiakov o fungovaní Európskej únie a Eurofondov a zúčastnili sa jej žiaci z tried III. AP a III. BP.  

Cieľom Road Trip 2022 bolo, pri príležitosti Európskeho roka mládeže, priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Základom aktivity boli prezentácie lektorov zamerané najmä na pozitívne  príklady z praxe – čo konkrétne priniesli eurofondy pre mesto a jeho okolie.

Počas prednášky sa mali študenti možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o úspechoch operačných programov na Slovensku. Úspešným príkladom čerpania eurofondov v Žilinskom kraji sa za posledné roky stal hlavne hrad Budatín.

Ďalším významným projektom je aj výstavba cyklotrás v regiónoch, mestách a dedinách, ktoré na seba začínajú nadväzovať a tým vzniká aj prepojenie okresov. Veľa cyklotrás pokračuje aj do okolitých štátov, napríklad do Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska.

Žiaci si  takýmto spôsobom aktualizovali svoje vedomosti o fungovaní EÚ a jej inštitúciach. Udalosť zahŕňala zaujímavé aktivity a na záver  žiaci obdržali i vecné dary.

Adela Pečarková, III.BP