SEMINÁR „ARGUMENTUJ“ UŽ AJ NA SOŠ DOPRAVNEJ V ŽILINE

V priebehu 1. polroka školského roka 2021/2022 využila Stredná odborná škola dopravná v Žiline ponuku zo strany Školy zážitkov – Harvart a v rámci predmetu občianska náuka bol u nás zrealizovaný seminár kritického myslenia s názvom Argumentuj.

Seminár bol zameraný na zvýšenie povedomia o téme kritického myslenia a jeho hlavným cieľom bol rozvoj argumentačných schopností študentov. Práve triedenie informácií, ich spracovanie a filtrovanie hoaxov a poloprávd je v dnešnom svete veľmi dôležité.                                                                                       

Práve študenti stredných škôl sú skupinou, ktorá objavuje a spracováva veľké množstvo informácií, ale zároveň ešte nemajú dostatočné vyvinutý cit na ich triedenie a vytváranie názorov. Seminár pomohol študentom zlepšiť ich kritické myslenie, naučili sa jednoduché metódy ako sa zdokonaľovať v premýšľaní, v odhaľovaní manipulácie a logických chýb.                                                                                     
Seminár bol uskutočnený prezenčnou formou a z pohľadu našich študentov aj príťažlivým a zaujímavým spôsobom. V rámci semináru si  študenti medzi sebou vymieňali názory, ale čo je dôležité, dokázali aj argumentovať v prospech svojich tvrdení. Študenti si uvedomovali, že okrem toho, že majú nejaký názor, musia vedieť aj vhodným spôsobom argumentovať, čím zdokonaľujú svoje kritické myslenie a zároveň sa učia  komunikovať a odovzdávať svoje myšlienky  okoliu.

Ing. Bystrík Nemček, PhD.