MATURITA 2019 – mimoriadne skúšobné obdobie

Milí maturanti,

prajeme Vám úspešné zvládnutie maturitných skúšok. V prílohe nájdete podrobné informácie ku konaniu MS. Dôkladne si ich preštudujte. Harmonogramy konania MS vám budú doručené poštou.