Loďou v ústrety budúcej kariére

V pondelok 8. októbra 2018 Katedra vodnej dopravy Žilinskej univerzity  v Žiline usporiadala 4. ročník prezentačno-propagačnej plavby loďou po bratislavskom úseku Dunaja. Loď Žilina najprv vyplávala proti prúdu smerom na Devín a potom po prúde smerovala do prístavu Bratislava. Účastníkmi tejto plavby boli aj naši študenti z III. AP triedy. Pokračovať v čítaní „Loďou v ústrety budúcej kariére“

Národná slávnosť na Devíne

V nedeľu 24. apríla 1836 sa na hrade Devín uskutočnilo stretnutie štúrovcov – mladej generácie slovenskej inteligencie, ktorá sa združovala okolo Ľudovíta Štúra. Štúr bol presvedčený, že „… história je pre národ tým, čím je svedomie pre človeka.“ Nie div, že prišiel na myšlienku uskutočniť vychádzku na „hroby dávnej slávy“, chcejúc tak „… padlé samostatnosti slovenské národní svátek zasvětiti…“, na Devín, kde chcel obnoviť pamiatku našej samostatnosti, vzdať hold slovanskej vzájomnosti.  Devín v blízkosti sútoku riek Dunaja a Moravy sa stal symbolom slovanskej spolupatričnosti, ako nositeľ kultúrno-historických tradícií Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie. Pokračovať v čítaní „Národná slávnosť na Devíne“