Školský internát – opäť otvorený

Školský internát bude otvorený od 10.05.2021 od 14.00 hodiny. Internát bude fungovať v upravenom režime na základe pokynov MŠVVaŠ SR a z toho dôvodu nebudú na školskom internáte už ubytovaní žiaci končiacich ročníkov.

Podmienky a pravidlá pre vstup do budovy INTERNÁTU (v prílohe) pre žiakov do 18 rokov, žiakov nad 18 rokov a zamestnancov zariadenia v závislosti od farby okresu sú v infografike na linku: https://www.minedu.sk/data/files/10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf