Učíme dievčatá ľúbiť IT

Vo štvrtok 8. októbra 2020 sa dievčatá z I. BP po prvýkrát zúčastnili online podujatia „Girl’s Day,“ ktoré usporiadaloobčianske združenie Aj Ty v IT. Združenie pomáha malým aj veľkým ženám objavovať čaro technológií. Vzdeláva, motivuje a štartuje ich kariéru v IT.

Tohoročný, už  siedmy „Girl’s Day,“ sa  konal pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Umožnil  stredoškoláčkam nahliadnuť do pracovného sveta IT firiem a organizácií po celom Slovensku. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii bol pôvodne plánovaný termín – posledný aprílový štvrtok, ktorý je  tradične spojený s oslavami Medzinárodného dňa žien v IT – presunutý na jeseň. Preto okrem bohatého offline programu ponúkol aj jeho online verziu – spolu 40 prednášok a workshopov.

Naše dievčatá si vybrali online prednášku spoločnosť AT&T. Spoločnosť má svoje pobočky po celom svete a keďže všetci zamestnanci pracujú z domu, bolo zaujímavé pozorovať domácnosti žien v rôznych častiach sveta. Práca v nadnárodnej spoločnosti samozrejme zahŕňa aj perfektné ovládanie anglického jazyka. Aj naše žiačky si mohli vyskúšať ako rozumejú  angličtine. A obstáli na výbornú.

Po privítaní sa nám spoločnosť predstavila.  Jej služby využíva viac ako 3,5 milióna firiem: od najväčších nadnárodných korporácií až po malé podniky. Pracujú vo všetkých významných priemyselných odvetviach, vrátane finančných služieb, výroby, vzdelávania, zdravotníctva, maloobchodu, pohostinstiev a štátnej správy.  Poskytujú trhu vysokokvalitné komunikačné a sieťové služby. Klienti môžu využívať špičkové portfólio v odbore, ktoré zahŕňa služby mobility, siete, zabezpečenia siete, cloudu, hostingu, hlasové služby, zjednotenú komunikáciu a aplikácie.

Samozrejme, že sme len nesedeli a nepočúvali. Aktívne sme odpovedali na otázky. Pri rozmýšľaní nám hrala pieseň, v ktorej sa speváčka pýtala samej seba, čo by urobila inak, keby bola znova mladá. Odpoveď bola: „Robila by som všetko, čo by som chcela a hlavne by som sa ničoho nebála: nebojte sa, že školu nezvládnete a snažte sa na sebe pracovať!“

Na záver odzneli otázky pre účastníčky, ktoré sa týkali ich štúdia a toho, akými chodníčkami sa stali zamestnankyňami spoločnosti.

Dúfame, že dievčatá takáto forma prezentácie povzbudila a prestali sa báť IKT technológií.