Železničná doprava v praxi

Dňa 05.02.2020 sa žiaci I.AP triedy pod vedením Ing. Emerencie Remetovej zúčastnili odbornej exkurzie v priestoroch Oblastného riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky v Žiline. Oblastné riaditeľstvá (OR) zabezpečujú pre celú sieť ŽSR prierezové, obslužné a technické činnosti. Hlavným predmetom činnosti OR je riadiť, organizovať a koordinovať dopravnú činnosť a vytvárať organizačné predpoklady na plnenie objednávok užívateľov železničnej infraštruktúry.

Ako prvé pracovisko sme navštívili dispečing, kde sa žiaci bližšie oboznámili s podmienkami používania železničnej infraštruktúry na území SR, s postupmi pri výstavbe, údržbe a úprave železničných dráh. Videli  prácu prevádzkového zamestnanca zodpovedajúceho za prípravu a analýzu GVD, prácu odborného zamestnanca riešiaceho výluky dopravnej služby. Na pracovisku  prevádzkového dispečera  sa žiaci oboznámili s postupmi pri riadení a zabezpečení vlakovej dopravy v určenom obvode železničnej stanice, poprípade v určenom úseku železničnej trate. Dozvedeli sa aj ako sa postupuje v prípade nehôd a mimoriadnych udalostiach na železničných tratiach, čo treba robiť, ak chceme stihnúť prestup medzi spojmi, ale aj to, čo nikdy nerobiť počas prepravy vo vlaku alebo na nástupišti.

Zamestnanci pod vedením Ing. Juraja Mikloviča ochotne odpovedali na zvedavé otázky našich žiakov, za čo im patrí naše poďakovanie.

Následne sme sa presunuli do vonkajších priestorov, kde nás na koľaji č. 25 čakali pristavené železničné vozne rôznych typov. O možnostiach ich využitia, označovaní, zabezpečovaní, ale aj brzdových skúškach a bezpečnosti prepravy nákladov v nich nám hovoril pán Jozef Tylka, špecialista Sekcie prevádzky, prepravy a vozňovej služby Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s..

Žiaci na vlastné oči videli vysokostenné vozne určené na prepravu rôznych hromadných substrátov, vozne určené na prepravu automobilov, ktoré využíva Kia Motors Slovakia, vozne s pevnými čelnými stenami a odsúvateľným plachtovým krytom určeným na prepravu nákladov citlivých na poveternostné vplyvy.  Bonusom bol starý poštový vozeň, ktorý po úprave využíva železničný personál pri úpravách trate.                                                                                

Za pútavý výklad a strávený čas sme sa poďakovali pánovi Tylkovi a síce ošľahaní vetrom a trochu vymrznutí, ale plní nových vedomostí a zážitkov sme ukončili návštevu  v spoločnostiach železničnej dopravy.