Deň otvorených dverí

Dňa 6. februára 2020 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Našu školu, strednú odbornú školu dopravnú, navštívilo 73 žiakov z 32 základných škôl.

Veľmi nás teší, že okrem deviatakov nás prišli navštíviť aj ich rodičia.

Po rozdaní propagačných materiálov, o prvých informáciách o možnostiach štúdia na našej škole, žiaci z III.AP triedy previedli prítomných po škole, ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch. Žiaci deviatych ročníkov boli vyučujúcimi a našimi žiakmi informovaní o jednotlivých študijných a učebných odboroch aj pomocou pripravených IKT prezentácií. Pozreli si aj novinky v oblasti lakovania STANDOX TT2 spoločnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o. Zo strany deviatakov bol veľký záujem aj o prehliadku Školských dielní na Košickej ceste 2, Žilina.

Všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie, ktoré sme počuli aj od odchádzajúcich rodičov a deviatakov.