Vianočná exkurzia

Blížiace sa vianočné obdobie si každoročne pripomíname so žiakmi prvých ročníkov návštevou Rajeckej Lesnej, kde sa nachádza najväčší drevený pohyblivý betlehem v Európe – dielo majstra Jozefa Pekaru. Toto miesto sme nevynechali ani tento rok a vydali sme sa za ním 9. a 12. decembra. I.BP, I.BM, I.AP a I.AM sprevádzali ich triedne učiteľky Ing. Čelková, Mgr. Mišíková, Mgr. Medviďová a Ing. Dubovická.

Navštívili sme aj neďalekú Frivaldskú kalváriu, ktorá zahŕňa 14 malých kaplniek.

Po ceste do Rajeckej Lesnej sme sa zastavili v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach, ktoré ukrýva množstvo exponátov z rôzneho obdobia. Svoje vedomosti sme si obohatili aj o zaujímavý výklad.