Návšteva zo súkromnej Paneurópskej vysokej školy

Obyčajne je to tak, že naši maturanti so záujmom študovať na vysokých  školách absolvujú návštevu vysnívaných vysokých škôl, v ktorých majú záujem študovať. Ale 20.11.2019 nemuseli študenti nikam cestovať, lebo priamo zo súkromnej Paneurópskej školy sídliacej v Bratislave, prišiel k nám jeden študent, ktorý porozprával našim maturantom o štúdiu v tejto škole.

 Informoval žiakov o  prestížnom štúdiu a študentskom živote, vysvetlil, že táto škola má päť fakúlt: Fakultu práva, Fakultu ekonómie a podnikania, Fakultu psychológie, Fakultu masmédií a Fakultu informatiky. Za tri roky sa dajú získať dva tituly Bc. a BBA v dennej, externej a online forme. Štúdium zabezpečujú aj odborníci zo zahraničia. Štúdium je síce platené, ale sú rôzne štipendiá, popri ktorých žiaci úspešne študujú.

 Maturanti dostali aj informácie o Networkingu, projekte Erazmus, o riešení aktuálnych udalostí na hodinách a tiež o kritériách pri výbere školy a o podaní prihlášky.

Ďakujeme za poskytnuté informácie a možno si niektorý maturant túto školu vyberie.