Od Veľkomoravskej ríše až po slovenskú modernu

Dňa 14.11.2017 žiaci II.AP a II.BP triedy navštívili Literárne múzeum v Martine. Od pani lektorky sa dozvedeli  množstvo zaujímavostí od počiatkov založenia Matice slovenskej,  o jej prvom predsedovi, podpredsedovi, významných osobnostiach slovenského národa až po súčasnosť tejto kultúrnej inštitúcie. Pokračovať v čítaní „Od Veľkomoravskej ríše až po slovenskú modernu“

Exkurzia v Považskej galérii umenia v Žiline

Žiaci I.BP a II.AP triedy s vyučujúcimi Mgr. M. Ujháziovou a Mgr. J. Zaťkom navštívili Považskú galériu umenia v Žiline a prezreli si tri výstavy. Na prízemí si pozreli diela zo zbierky PGU v Žiline s názvom MEDZI INFORMÁCIOU A PAMÄŤOU od autorov:  Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai. Je to prvé múzeum intermédií (PMI) je expozíciou dlhodobého charakteru, ktorá ako jediná na Slovensku predstavuje diela intermediálneho a mediálneho umenia. Pokračovať v čítaní „Exkurzia v Považskej galérii umenia v Žiline“

Palárikova Raková

Palárikova Raková je národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Tento rok bol jubilejný – päťdesiaty ročník (1968 – 2017). Našej škole bol pri tejto výnimočnej príležitosti udelený aj pamätný list s poďakovaním za spoluprácu s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci. Pokračovať v čítaní „Palárikova Raková“

Škola ochrany prírody

Dňa 16. 02. 2017 žiaci I.AP a I.BP triedy s vyučujúcimi Mgr. Ing. S. Pacekovou a Mgr. M. Ujháziovou navštívili Školu ochrany prírody vo Varíne, ktorej úlohou je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti environmentálnych problémov a ich možných riešení so zameraním na ochranu biodiverzity a manažmentu prírodných zdrojov a to hlavne cez výchovu a vzdelávanie. Pokračovať v čítaní „Škola ochrany prírody“