Výstava výrobkov stredných odborných škôl 2019

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje siedmy ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej.  V priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline sa výstava konala v dňoch od 4. júna do 14. júna 2019.  Od 15. júna do 25.júna 2019  sa uskutočňuje  v priestoroch OC MAX v Žiline.

Cieľom výstavy je osloviť najmä žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ale aj podporiť a propagovať odborné vzdelávanie a prípravu u širokej verejnosti.

Je možnosť  vidieť výrobky a práce s kováčskou, remeselníckou, rezbárskou či dekoratívnou tematikou; zastúpenie má aj doprava, technika, lesníctvo, drevárstvo a stavebníctvo, strojárstvo, poľnohospodárstvo a výtvarníctvo.

 Hlavnou myšlienkou výstavy je priblížiť žiakom základných škôl prácu študentov a pedagógov stredných odborných škôl a pomôcť im lepšie sa zorientovať pri výbere ich budúceho povolania.

 Stánok SOŠ dopravnej  je prezentovaný výrobkami  žiakov učebných aj študijných odborov, ktoré boli zhotovené pod vedením majstrov Školských dielní na Košickej ceste 2, Žilina  a propagačnými materiálmi. Záštitu nad stánkom majú Mgr. A. Medviďová,  spolu s Ing O. Mrmusom.