45. ročník celoštátneho kola súťaže žiakov SOŠ z predpisov BOZP

Tohtoročný 45. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa konal v dňoch 16. – 17. apríla 2019 v hoteli Sorea Titris v Tatranskej Lomnici.

Podstatou myšlienky organizovať túto jedinečnú aktivitu na Slovensku je napomáhať postupnému získavaniu mladých ľudí na rešpektovanie princípov BOZP. Cieľom je osvojenie si teoretických vedomostí a ich uplatňovanie v praxi, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov v pracovnom procese.

Integrovaný odborový zväz organizuje túto súťaž na vysokej profesionálnej úrovni. Po otvorení súťaže a príhovoroch hostí a sponzorov nasledovali tri súťažné kolá, ich vyhodnotenie a bohatý večerný program.

Súťaže sa zúčastnilo 16 stredných odborných škôl. Poďakovanie za účasť patrí Viktórii Rajtekovej z I. BP triedy, Emme Hvorečnej z II.BP triedy a Martinovi Práškovi z II.AN triedy, ktorí zastupovali SOŠ dopravnú v Žiline.

Blahoželáme!