EXKURZIA ŽILINSKÁ UNIVERZITA, KATEDRA CESTNEJ A MESTSKEJ DOPRAVY

Dňa 17.6.2019 sa žiaci III. AP triedy spolu s pedagogickým dozorom Ing. Monikou Fabiniovou a Ing. Petrou Mihovou zúčastnili odbornej exkurzie na Žilinskej univerzite  v Žiline – Katedra cestnej a mestskej dopravy. Na úvod exkurzie nás privítal  vedúci oddelenia dopravného inžinierstva a dopravnej techniky doc. Ing. Marián Gogola, PhD. a zveril nás do rúk piatich interných doktorandov. Interní doktorandi boli veľmi milí a zhovievaví, za čo im patrí veľká vďaka.

Pokračovať v čítaní „EXKURZIA ŽILINSKÁ UNIVERZITA, KATEDRA CESTNEJ A MESTSKEJ DOPRAVY“

Exkurzia v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

Dňa 30.04. 2019 sa žiaci I.BP a II.BP triedy zúčastnili odbornej exkurzie
 v závode SCHAEFFLER Kysuce, s.r.o. v Kysuckom Novom Meste pod vedením pedagogického dozoru Ing. Petry Mihovej a Mgr. Adriány Pikorovej. Dňa 17.05.2019 závod navštívili aj trieda I.AU a I.AN pod vedením Ing. Chajdákovej a Ing. Hrbáňovej.

Pokračovať v čítaní „Exkurzia v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.“