Víťazstvo našej žiačky na Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 27. 02. 2019 sa naša žiačka Rebeka Haluzová z 1. BP so svojou  vyučujúcou SJL  – Mgr. Zuzanou Bučkovou zúčastnili Okresného kola súťaže v recitácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tohtoročný, už  65. ročník tejto najstaršej slovenskej recitačnej súťaže sa  konal v reprezentačných priestoroch Žilinskej radnice a súťažiaci v jednotlivých kategóriách boli rozdelení do štyroch súťažných dní podľa veku.

Naša Rebeka súťažila v III. kategórii – študenti stredných škôl a sekundy, tercie, kvarty (2. – 4. ročníka) osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 14 – 18 rokov a v prednese poézie skončila na krásnom 1. mieste s básňou E. A. Poea -Zvony.

Prezentácia a konfrontácia súčasnej interpretačnej tvorby, hlbšie spoznávanie literárnych hodnôt a zoznamovanie sa s nimi  prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova.

 Rebeke srdečne blahoželáme, ďakujeme jej za reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole.