EXPERT GENIALITY SHOW 2018 – celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ

  1. novembra 2018 sa 15 žiakov našej školy z 1.-4. ročníka zapojilo do celoslovenskej súťaže Expert geniality show.

Ekonomickú vyspelosť a odolnosť štátov voči zmenám cien komodít na svetových trhoch je možné odhadnúť aj na základe skladby ich exportu. Pri ktorej skladbe exportu je najväčší predpoklad, že patrí ekonomicky najvyspelejšiemu štátu?  Žiaci hľadali odpovede na tieto a podobné testové otázky. Súťažiaci si mohli zvoliť dve z piatich súťažných tém:

– Dejiny, udalosti, umenie

– Svetobežník

– Mozgolamy

– Do you speak English ?

– Góly, body, sekundy

Výsledky súťaže budú zverejnené v januári 2019. Študenti súťažili o vecné ceny, diplomy.