Martin, mesto histórie

Minulosť i súčasnosť priviedli žiakov z tried I.BM a I.BP do Martina.  V  týchto dňoch si pripomíname jeden z najvýznamnejších dní v dejinách nášho národa – vznik prvej ČSR a  vyhlásenie Martinskej deklarácie, ktorou sa slovenský národ na princípe samourčovacieho práva národov 30. októbra 1918 prihlásil ku spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Pokračovať v čítaní „Martin, mesto histórie“

Vyhodnotenie projektu Medzník slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918

Zážitkové učenie, exkurzie, diskusie,  súťaže, tvorivé a vzdelávacie aktivity sa  v našej škole uskutočňovali v rámci projektu od apríla do júna 2018. Projekt bol tematicky zameraný na 100. výročie vzniku ČSR v roku 1918 a bol súčasťou grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“.  Pokračovať v čítaní „Vyhodnotenie projektu Medzník slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918“

Pocity, sny a fantázia v tvorbe žiakov

Literárne a výtvarné práce, ktoré vytvorili  Emma Hvorečná z I.BP a Helena Bušková z III.BP reprezentovali našu školu  v  10. ročníku  celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania a 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny –  Cesty za poznaním minulosti 2018. Pokračovať v čítaní „Pocity, sny a fantázia v tvorbe žiakov“

Exkurzia za ľudovou kultúrou – Múzeum valašskej dediny v prírode

Dňa 13. 06. 2018 sa žiaci z III.BP triedy a vybraní žiaci z 1. – 3. ročníkov zúčastnili exkurzie v Rožnove pod Radhoštěm – Múzeum valašskej dediny v prírode s pedagogickým dozorom Mgr. O. Černekovou a Mgr. Z. Majchrákovou. Pokračovať v čítaní „Exkurzia za ľudovou kultúrou – Múzeum valašskej dediny v prírode“

100 otázok a odpovedí – Kvíz z histórie a súčasnosti slovenského a českého národa

Projekt Medzník  slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918 pokračoval zaujímavou aktivitou, ktorej sa zúčastnili študenti z 1. – 3. ročníka. Súťaž podporila u žiakov schopnosť tvorivo myslieť, objektívne spracovať fakty, uvedomiť si vzájomné súvislosti. Pokračovať v čítaní „100 otázok a odpovedí – Kvíz z histórie a súčasnosti slovenského a českého národa“

Rok 1918 a Slováci – literárna súťaž

Žiaci sa v rámci projektu Medzník  slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918 zapojili do literárnej súťaže v tvorbe esejí, v ktorej sa zamysleli nad významom udalostí v roku 1918 a postavením Slovákov v novej republike. Pri písaní prác si uvedomili, akou neľahkou cestou museli naši predkovia prejsť, aké obete priniesť, aby nasledujúce generácie nepoznali útlak, mali možnosť slobodne sa vzdelávať… Pochopili, že vznik ČSR znamenal koniec uhorského režimu, pomaďarčovania  Slovákov a  to, že ČSR zabránila likvidácii Slovákov ako národa. Pokračovať v čítaní „Rok 1918 a Slováci – literárna súťaž“