DNI NÁDEJE 2018

V týždni od  01. 10. 2018  do  05. 10. 2018  sa konal už XXIV. ročník celoslovenskej akcie zameranej na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti DNI NÁDEJE 2018. Medzi zúčastnenými študentami boli aj tento rok  žiaci našej školy.

Dňa  02. 10. 2018 sa triedy I. BP a II. BP  s vyučujúcimi – Mgr. Zuzanou Bučkovou a Mgr. Zuzanou Majchrákovou  zúčastnili prednášky spojenej besedou v Krajskej knižnici v Žiline.  Prednášku viedla  príslušníčka  KR PZ v Žiline, odbor komunikácie a prevencie –  kpt. Ing. Soňa Vinková.

Úvod prednášky bol zameraný na objasnenie termínov prečin, trestný čin a trestno-právna zodpovednosť mládeže. Jadro prednášky bolo venované používaniu cigariet, alkoholických nápojov a návykových látok mladistvými osobami a s tým súvisiacimi rizikami, či už v oblasti zdravia alebo v oblasti trestnej činnosti.  Po prednáške doplnenej o príklady z policajnej praxe nasledovala diskusia a na záver si žiaci mohli vyskúšať okuliare simulujúce požitie alkoholu a drog. Na vlastnej skúsenosti sa tak mohli presvedčiť, ako sa im znížila koordinácia a rýchlosť pohybov a predĺžil reakčný čas.

Streda 03. 10. 2018 sa niesla v pohybovom duchu. Vybraní študenti  z I. BP, II. AP a III. BP s Mgr. Ferdinandom Papajom absolvovali Pochod nádeje na trase: Hlinkovo námestie – Dubeň (vrch) – Salaš Straník.

Počas celého týždňa prebiehala v žilinskej knižnici vernisáž žiackych výtvarných a literárnych prác s názvom „Dúhové odpovede.“ Do výtvarnej sekcie prispeli žiačky Barbora Babušiaková a Mária Michalková z II. AP. V literárnej sekcii sme mali 6 zástupcov z prvých a druhých ročníkov.