Prehliadka „katakomb“ pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola v Žiline

Dňa 17. 05. 2018 sa študenti III.BP triedy zúčastnili spolu s triednou učiteľkou Ing. Martinou Čelkovou prehliadky žilinských „katakomb“.

Odborný výklad poskytla sprievodkyňa Lanková, ktorá rozpovedala históriu vzniku katakomb.

Dozvedeli sme sa, že pôvodné meštianske pivnice pod meštiackymi domami pochádzajú z 15. storočia. Nad nimi sa nachádza Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola postavený jezuitmi, ktorí sem prišli ako rekatolizačná misia v 17. storočí.

Pôvodné chodby sú temné a vlhké, zatuchnutý vzduch miestami presvecuje svetlo z vetrákov. Niektoré bočné chodbičky sú zasypané a nikto nevie, čo je za nimi. Steny pivníc boli z kameňa a dosiek, drevo však pri požiaroch zhorelo.

Už dvadsať rokov sa stará o kláštor a kostol mužská katolícka rehoľa – Rád menších bratov kapucínov.

Kedysi v nich pochovávali ľudí, neskôr uskladňovali potraviny, za vojny zachránili židovské deti a dnes ich môžu navštíviť turisti.

Aj takéto zaujímavé miesta skrýva naše mesto Žilina.