Pohľad na Žilinu z výšky

Okolo roku 1530 dal vtedajší majiteľ Žiliny Burian Svetlovský postaviť vedľa veže žilinského farského kostola ďalšiu vežu ako pevnostný objekt. Veža bola niekoľkokrát rekonštruovaná v dôsledku niekoľkých požiarov a zemetrasenia. Pôvodný názov bol Nová veža a slúžila ako zvonica aj pozorovateľňa. V 19. storočí došlo k jej premenovaniu na Burianovu vežu.

Pri vstupe do veže víta návštevníkov plastický model Žiliny, ktorý zachytáva mesto a jeho stavby v roku 1933. Schody a úzke chodby vedú k šiestim zvonom, ktoré však nie sú pôvodné. Boli vyrobené v roku 1923 a sú venované Najsvätejšej trojici, Panne Márii, sv. Jozefovi, sv. Andrejovi a Benediktovi, sv. Anne a sv. Štefanovi.

Z vyhliadkovej časti Burianovej veže vidíte Žilinu z výšky 40 metrov. 24. mája 2018 tento pohľad zažili študenti II. AP.

Ing. Monika Fabiniová