Výtvarné spektrum 2018

Krajské kultúrne stredisko uskutočnilo dňa 4. apríla 2018 slávnostné otvorenie výstavy a odovzdávanie ocenení víťazom regionálneho kola 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

 Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Do tohto ročníka sa prvýkrát zapojili aj žiaci našej školy Peter Fulmek, Juraj Kolenčiak, Samuel Piroha, Stanislav Ševčík, Andrej Trník, Ján Brezina a v doprovode Mgr. Mišíkovej a Mgr. Medviďovej sa zúčastnili aj vernisáže.

Všetkých prítomných, medzi nimi aj predsedníčku ŽSK Ing. Eriku Jurinovú, privítala riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline PhDr. Soňa Řeháková. Vysokú úroveň výtvarných prác vyzdvihol  predseda poroty akademický maliar Stanislav Lajda. Ďalšími členmi poroty boli Mgr. Art. Andrej Mazúr a akad. sochár Jaroslav Gaňa.

Zúčastneným sa prihovorila aj Ing. Erika Jurinová a nakoniec manažérka kultúry KKS v Žiline Mgr. Anna Lovritšová, ktorá ocenila aj zapojenie Dopravnej akadémie do tejto súťaže.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách a ocenených bolo 26 autorov. Výstava je verejnosti sprístupnená do 27. apríla 2018 v Makovického dome v Žiline.