Literárny večer

Mesiac marec je už tradične venovaný knihám. Žiaci ŠI si ho tento rok pripomenuli literárnym večerom, ktorý sa uskutočnil dňa 7. marca v klubovni ŠI, kde im v príjemnom prostredí, ktoré umocňovala večerná atmosféra nočných lámp, pani vychovávateľky Pecková a Winklerová čítali zaujímavé príbehy na zamyslenie.

Žiakov zaujala aj tvorivá aktivita, ktorá spočívala v tom, že po vypočutí časti príbehu mali vymyslieť jeho záver. Skutočný záver každého príbehu im potom p. vychovávateľky dočítali.

Záverečnou bodkou za večerom bolo vystúpenie Matúša Tichého, ktorý zahral na gitare a zaspieval.

Pretože akcia mala pozitívny ohlas, už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie.

 

Mgr. Mariana Winklerová