ŠI – Vyhodnotenie VVČ za 1. polrok školského roku 2018/2019

  1. januára 2019 sa v školskom internáte stretli ubytovaní žiaci a vychovávateľky pri vyhodnotení činnosti za 1. polrok, ktorý zhodnotila p. Pecková.

Pokračovať v čítaní „ŠI – Vyhodnotenie VVČ za 1. polrok školského roku 2018/2019“

Predvianočný čas v ŠI (Advent, vianočná výzdoba, Mikuláš, vianočné stretnutie)

Štyri nedele pred Vianocami sú známe ako adventné nedele a príslušné obdobie v kalendári je označované ako adventné obdobiePokračovať v čítaní „Predvianočný čas v ŠI (Advent, vianočná výzdoba, Mikuláš, vianočné stretnutie)“

Medziinternátny futbalový zápas

Dňa 10. 10. 2018 sa uskutočnil v ŠI SZŠ v Žiline medziinternátny futbalový zápas, ktorého  sa zúčastnili aj naši žiaci zo ŠI SOŠD. Zostavili sme dve futbalové družstvá, ktorých  hráči  boli nielen z nášho ŠI, ale i traja chlapci a  dievča  z našej školy, ktorí sú ubytovaní v ŠI Rosinská cesta 4. Pokračovať v čítaní „Medziinternátny futbalový zápas“