Voľné miesta v ŠI

Oznamujeme, že v školskom internáte SOŠ dopravnej, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, sú voľné   2   miesta.  Jedno voľné miesto je pre dievča a jedno pre chlapca od 16.12.2019.

V prípade záujmu je potrebné doručiť vypísanú Žiadosť o ubytovanie v ŠI na sekretariát školy, prípadne sa informovať telefonicky na č. +421 905 695 188.

SEPAROVANIE PLASTOVÉHO ODPADU V ŠI

Plasty patria medzi najrozšírenejšie druhy obalových materiálov . Plastov sa vyrába veľké množstvo. Z celkového množstva komunálnych odpadov plasty predstavujú zhruba 11%  a väčšina z nich je pomerne efektívne recyklovateľná. Ich separáciou šetríme primárne zdroje a znižujeme množstvo odpadov ukladaných na skládkach.

Pokračovať v čítaní „SEPAROVANIE PLASTOVÉHO ODPADU V ŠI“