Deň Zeme

Deň Zeme je medzinárodný sviatok, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Mnohí  ľudia sa snažia zachrániť to,  čo iní pokazili. Aj my sme v Školskom internáte Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline zorganizovali brigádu na vyčistenie okolia ŠI, do ktorej sa zapojili všetci prítomní  ubytovaní žiaci v ŠI.

Pokračovať v čítaní „Deň Zeme“

ŠI – Vyhodnotenie VVČ za 1. polrok školského roku 2018/2019

  1. januára 2019 sa v školskom internáte stretli ubytovaní žiaci a vychovávateľky pri vyhodnotení činnosti za 1. polrok, ktorý zhodnotila p. Pecková.

Pokračovať v čítaní „ŠI – Vyhodnotenie VVČ za 1. polrok školského roku 2018/2019“

Medziinternátny futbalový zápas

Dňa 10. 10. 2018 sa uskutočnil v ŠI SZŠ v Žiline medziinternátny futbalový zápas, ktorého  sa zúčastnili aj naši žiaci zo ŠI SOŠD. Zostavili sme dve futbalové družstvá, ktorých  hráči  boli nielen z nášho ŠI, ale i traja chlapci a  dievča  z našej školy, ktorí sú ubytovaní v ŠI Rosinská cesta 4. Pokračovať v čítaní „Medziinternátny futbalový zápas“