Školské kolo v spracovaní informácií na počítači

V pondelok 11. decembra 2016 sa konalo školské kolo celoslovenskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP).  Súťaže sa zúčastnili  18 žiaci tretích ročníkov v kategórii Wordprocessing.

Súťažiaci museli využiť funkcie svojich textových editorov (napr. niektorú verziu textového editora MS Word) a pretvoriť súbory  profesionálnym spôsobom tak, aby v čo najkratšom čase správne vypracovali všetky úkoly, ktoré im vytlačená predloha ukladá.

Súťaž  je rozdelená na dve časti. Prvá časť obsahuje nenaformátovaný text, ktorému treba priradiť formát podľa zadania a úlohu z hromadnej korešpondencie. V druhej časti je daný už naformátovaný text, ktorý súťažiaci musia preformátovať do inej podoby tak, aby nezmenil ostatné nastavené atribúty. Súťažiaci mali k dispozícii na vykonanie  všetkých úloh 60 minút.

Najúspešnejšie v súťaži boli Barbara Baloghová, Aneta Kováčiková z III. AP, ktoré dosiahli  viac ako 50 percentnú úspešnosť, takže postupujú do  krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa  15. februára 2018 v Dolnom Kubíne.