Mikulášske posedenie pre deti zamestnancov

Študenti zo študentskej spoločnosti Business Insiders, JA z triedy III.AP  pod vedením Mgr. Márie Sikorovej, Ing. Martiny Čelkovej pripravili mikulášsky program pre ratolesti našich zamestnancov.

Deti mali možnosť tvoriť netradičné vianočné ozdoby, zdobiť medovníčky, vyfarbovať omaľovánky.

Po týchto aktivitách si spoločne rozsvietili vianočnú prskavku a zaspievali vianočnú koledu Tichá noc, svätá noc.

Na záver spoločne zavolali Mikuláša, ktorý im rozdal sladké balíčky.