Zážitkom k spoznávaniu umenia

Považská galéria umenia  v Žiline sa stala pre študentov II.AN triedy  miestom zaujímavej návštevy. Dňa 23.11.2017 sa v jej priestoroch  oboznámili s expozíciou – Prvé múzeum intermédií, ktorá ako jediná na Slovensku predstavuje diela intermediálneho a mediálneho umenia. Okrem toho navštívili aj stálu expozíciu Vincent Hložník – Kresba a grafika. Dokumentárny film im predstavil osobnosť Vincenta Hložníka ako maliara, grafika, ilustrátora a pedagóga .  Jeho výrazný  talent, tvorba, diela a témy zaujali študentov.  Cieľom tejto akcie bolo zaujímavou formou, zážitkovým učením,  sprístupniť študentom nové informácie. Predstaviť výrazné osobnosti slovenských dejín a regiónu,  výtvarné umenie, rozvíjať estetické cítenie, fantáziu.