Staroslovenská škola hlaholiky

Dňa 21. 11. 2017 žiačky Helena Bušková, Stella Privarová z III. BP a  Sára Krenželová z I. BP s vyučujúcou Mgr. Zuzanou Bučkovou navštívili odborný workshop Staroslovenská škola hlaholiky, ktorý organizoval Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Záštitu nad akciou mal riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., ktorý privítal všetkých účastníkov.

Cieľom 2. ročníka workshopu bolo spoznávanie slovenských dejín a pestovanie hrdosti na našu starobylú písomnú kultúru.  Odborná časť workshopu začala prednáškou Mgr. Eleny Šubjakovej. Hovorila o činnosti Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy v 9. storočí a o počiatkoch našej národnej vzdelanosti a kultúry.

Prítomní si vypočuli aj emotívnu recitáciu  Proglasu v originálnom staroslovienskom znení a aj v súčasnom spisovnom slovenskom jazyku v podaní Jozefa Šimonoviča, bývalého 1. podpredsedu Matice slovenskej.

Druhou časťou programu boli tvorivé dielne spojené so súťažami. Prítomní absolvovali minikurz písania a čítania v hlaholike, ktorý bol zabezpečený v spolupráci s Maticou slovenskou. Žiaci si vyskúšali aj spôsob písania ako pred stáročiami – pomocou husieho brka a atramentu. Naučili sa písať svoje mená v hlaholike a vytvárali aj trojrozmerné slová v hlaholike pomocou materiálov ako plastelína, drobné strukoviny, medený drôt, kamienky…