BEH 17. NOVEMBRA 2017

Pri príležitosti Dňa študentstva sa konal 9.11.2017 už 51. ročník Behu 17.novembra.

Je jedným z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku a jeho každoročným usporiadateľom je Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská asociácia univerzitného športu. Aj tento rok sa na štart postavili spolu s ďalšími 446 pretekármi žiaci našej školy. Aj napriek tomu, že nebolo ideálne počasie, sa tohto podujatia zúčastnil rekordný počet súťažiacich, ktorého súčasťou boli aj žiaci dopravnej akadémie.

Farby našej školy hájili žiaci: Hoferica Michal (I.AM), Hvorečná Emma (I.BP), Kocifajová Monika (I.BP), Smutný Jakub(II.BP), Dinga Richard ( II.AM).

Aj napriek nepriaznivým podmienkam všetci zvládli dobehnúť do cieľa vo výbornom čase. Všetkým menovaným patrí veľká vďaka za reprezentáciu našej školy.