Celoslovenská kampaň Červené stužky

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS a zároveň symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

Pokračovať v čítaní „Celoslovenská kampaň Červené stužky“

Majstrovstvá okresu žiačok SŠ vo florbale

Z poverenia Okresného úradu Žilina – odboru školstva sa dňa 22. 11. 2019 konali Majstrovstvá okresu žiačok stredných škôl vo florbale, ktoré sa uskutočnili v  Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina v spolupráci so Strednou odbornou školou dopravnou, Rosinská cesta 2, Žilina.

Pokračovať v čítaní „Majstrovstvá okresu žiačok SŠ vo florbale“

Imatrikulácie prvých ročníkov

Tak, ako každý rok, aj v tomto školskom roku boli žiaci prvých ročníkov pred zrakmi svojich triednych učiteľov prijatí do cechu študentského. Brány do nového života sa rozhodli svojim najmladším spolužiakom otvoriť žiačky III.BP. V piatok 15. 11. 2019 sa všetci prváci zišli vo vyzdobenej telocvični, aby sa oficiálne stali žiakmi Strednej odbornej školy dopravnej.

Pokračovať v čítaní „Imatrikulácie prvých ročníkov“

MAJSTROVSTVÁ OKRESU V BEDMINTONE SŠ

Z poverenia OÚ – odboru školstva v Žiline sa dňa 13.11.2019 v športovej hale Základnej školy V. Javorku v Žiline konali Majstrovstvá okresu v bedmintone. Turnaja sa zúčastnili aj žiaci a žiačky našej školy, ktorí súťažili v dvojčlenných družstvách. V dievčenskom tíme našu školu reprezentovali Katarína Cerchlanová zo IV.BP a Ema Eichlerová z I.AP. V chlapčenskom tíme mali svoje zastúpenie Ján Podkrivacký a Michal Mikušík z II.AN.

Pokračovať v čítaní „MAJSTROVSTVÁ OKRESU V BEDMINTONE SŠ“

BEH 17. NOVEMBRA

Jedným z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku k príležitosti Dňa študentstva je Beh 17. novembra, ktorého termín v tomto roku pripadol na 7.11.2019. Tieto preteky sa stali tradíciou a v tomto roku sa už konal 53. ročník. Jeho každoročným usporiadateľom je Ústav telesnej výchovy ŽU, Academic Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská asociácia univerzitného športu.

Pokračovať v čítaní „BEH 17. NOVEMBRA“

BIELA PASTELKA

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Prostredníctvom každoročnej zbierky, jednej z najväčších na Slovensku, sa nadácia snaží začleniť slabozrakých ľudí do bežného života. Pomáhajú im prostredníctvom špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik chôdze s bielou palicou, Braillovým písmom, sprístupňovaním informácií a iných špeciálnych zručností.

Pokračovať v čítaní „BIELA PASTELKA“

ŽUPNÁ KALOKAGATIA

Pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej sa v tomto roku, vzhľadom na podnety zo strany účastníkov, konala Župná kalokagatia v nezvyčajnom termíne- nie na konci školského roka, ako to bolo za posledné roky, ale až  začiatkom nového školského roka, v termíne 19.09.2019.

Pokračovať v čítaní „ŽUPNÁ KALOKAGATIA“

BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

V piatok 17. mája 2019 sa uskutočnil už 22. ročník súťaže Beh do strečnianskych hradných schodov. Ako aj po minulé roky, tak aj tento, boli hlavnými organizátormi tohto populárneho bežeckého podujatia Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita, Olympijský klub Žilina, Považské múzeum v Žiline a obec Strečno.

Pokračovať v čítaní „BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV“