Deň učiteľov 2017

Koniec marca sa už tradične spája s oslavami Dňa učiteľov. 28. marca si pripomíname 427. výročie narodenia Jána Amosa Komenského, ktorý hlásal, že dobrá škola robí človeka lepším. Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, úprimný vzťah k práci i osobný príklad. Je dôležité vážiť si takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou dávajú tak veľa mladým ako práve učitelia.

Medzi našimi zamestnancami máme každoročne takých, ktorí si zaslúžia za svoju celoživotnú prácu v školstve uznanie nás všetkých.

Plaketu Jána Amosa Komenského si z rúk riaditeľa školy prevzali pedagogickí zamestnanci: Ing. Monika Švekušová, Ing. Jana Kostolná, Zdenko Majerík, Mgr. Zuzana Mišíková, Mgr. Zuzana Majchráková (ocenenie prevzala Mgr. Oľga Černeková). 

Tento rok sme ocenili aj prácu nepedagogických zamestnancov, ktorí neodmysliteľne patria ku chodu školy. Ich práca je taktiež veľmi dôležitá, veď sám kráľ Miroslav z rozprávky o Pyšnej princeznej vo svojej pesničke spieval: „Každá práca je nám platná, ak pracuješ poctivo.“ Pamätný list si z rúk riaditeľa školy prevzali títo nepedagogickí zamestnanci: Nataša Kurhajcová, Kamila Vráblová a Emília Vrabcová (ocenenie prevzala Alica Labáková).

Naše poďakovanie však patrí všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, ďakujeme im za obetavú prácu, za neustálu snahu a ochotu starať sa o mladú generáciu. Želáme všetkým veľa pozitívnej energie, pedagogického optimizmu a nadhľadu, trpezlivosti do ďalšej práce, pracovných a osobných úspechov.