Drogy

Problematiky drog a rôznych omamných a psychotropných látok je v súčasnom svete skloňovaná z každej strany.

Z dôvodu prevencie bola na našej škole zorganizovaná prednáška pre prvé ročníky, ktorú viedla kpt. JUDr. Paula Dobrovolská z OR PZ v Žiline. Prednáška bola zameraná na objasnenie negatívych stránok požívania drog a ich následkov, ale taktiež na ich prevenciu.

Pokračovať v čítaní „Drogy“

Oznam č. 13 / 2019: Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o vyhlásení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina má pre ďalší termín voľné miesta v nasledovných odboroch:

Pokračovať v čítaní „Oznam č. 13 / 2019: Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020“

Aj žiaci SOŠD sú stále deťmi

Dňa 31.05.2019 bolo v jedálni Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline prichystané milé detské prekvapenie. V rámci obedňajšej prestávky sa medzi nimi objavili rozprávkové bytosti, ktoré im spestrili náročný školský život a pripomenuli, že aj oni boli a stále sú deťmi. Veď samotné učenie, písanie, rozprávanie, no koho by to bavilo, keď bolo vonku tak krásne.

Pokračovať v čítaní „Aj žiaci SOŠD sú stále deťmi“

Ocenenie ŽSK pri príležitosti Dňa učiteľov

Deň učiteľov je vždy príležitosť oceniť prácu pedagógov, ktorí v duchu myšlienok Jána Amosa Komenského venujú svoju činnosť a pozornosť výchove a vzdelávaniu žiakov, aby ich tak pripravili pre budúcnosť. Svoju úctu k takýmto ľuďom prejavila dňa 02. 04. 2019 predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová a riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Janka Školová. Počas slávnostného programu v priestoroch Sobášneho Paláca v Bytči si z  jej rúk prebralo ocenenie 28 pedagógov, medzi ktorých patrila aj naša kolegyňa Ing. Dagmar Valentová.

Pokračovať v čítaní „Ocenenie ŽSK pri príležitosti Dňa učiteľov“

Oznam – Prijímacie konanie

V súlade s § 69 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určila deň konania prijímacej skúšky pre uchádzačov, ktorých možno prijať do prvého ročníka denného nadstavbového štúdia.

Pokračovať v čítaní „Oznam – Prijímacie konanie“