Oznam – Prijímacie konanie

V súlade s § 69 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určila deň konania prijímacej skúšky pre uchádzačov, ktorých možno prijať do prvého ročníka denného nadstavbového štúdia.

Pokračovať v čítaní „Oznam – Prijímacie konanie“

Pozvánka na prijímacie skúšky pre šk.rok 2018/2019

Dňa 14. a 17. mája 2018 budú v priestoroch DA prebiehať prijímacie skúšky pre štúdium žiakov na našej škole v šk. roku 2018/2019. Dovoľte, aby sme vám touto cestou poskytli organizačné pokyny, ktoré budú taktiež súčasťou vývesky v priestoroch DA.

Pokračovať v čítaní „Pozvánka na prijímacie skúšky pre šk.rok 2018/2019“

Automobilová JUNIOR akadémia

V týždni od 17. 07. 2017 do 21. 07. 2017 sa prihlásení žiaci základných škôl zúčastnili automobilovej JUNIOR akadémie. Počas každého dňa mali naplánované rôzne aktivity a činnosti, ktorých sa zúčastňovali pod vedením svojich animátorov v priestoroch Žilinskej Univerzity, v spoločnosti Kia Motors Slovakia, v SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste a v našej škole.         Pokračovať v čítaní „Automobilová JUNIOR akadémia“

Nočný beh 2017

Podujatie pod záštitou  Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Dňa 1. 6. 2017 sa o 21.00 hod. uskutočnil druhý ročník nočného behu, ktorého hlavným cieľom bola  myšlienka „ Koniec chudoby začína v škole“. Aj v dnešnom svete sú deti, ktoré nemajú finančné, materiálne a ani sociálne podmienky, aby mohli prežiť plnohodnotné detstvo. Jednou z takých krajín je aj Kambodža. Pokračovať v čítaní „Nočný beh 2017“

Deň učiteľov 2017

Koniec marca sa už tradične spája s oslavami Dňa učiteľov. 28. marca si pripomíname 427. výročie narodenia Jána Amosa Komenského, ktorý hlásal, že dobrá škola robí človeka lepším. Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, úprimný vzťah k práci i osobný príklad. Je dôležité vážiť si takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou dávajú tak veľa mladým ako práve učitelia. Pokračovať v čítaní „Deň učiteľov 2017“