Global Money Week – Svetový deň financií

Tento kalendárny rok pripadla finančná aktivita na týždeň od 27. 03. 2017 do 02. 04. 2017. Global Money Week sa zúčastňuje 130 krajín sveta.

Na Slovensku je finančná gramotnosť veľmi nízka, pretože tri štvrtiny Slovákov neplánujú financie vo svojej domácnosti, polovica nemá prehľad o svojich výdavkoch a až 85 %  nie je schopných vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu.

V stredu 29. marca 2017 sa v učebni A – 110  dopravnej akadémie stretlo 25 študentov prvých ročníkov z tried I.AP (Martina Holešová, Adriána Pagáčová, Alexandra Ragačová, Patrik Šefar, Lukáš Višváder, Radoslav Vršanský),  I.BP (Romana Jakubíková, Filip Majerčiak, Lukáš Makuka, Marek Neumann, Timotej Pustaj, Žaneta Šantová),  I.AU (Ivan Buňo, Denis Mäkký, Lukáš Oberta), I.BM (Erik Kostelianský, Filip Stríž, Dárius Poláček, Jozef Novák, Radoslav Kopaj), I.AM ( Nikolas Balla, Patrik Kavuľák, Dominik Múčka, Lukáš Kmeť, Martin Šagáth),  ktorí vytvorili súťažiace tímy.

Pre študentov prvých ročníkov si odborné učiteľky ekonomických predmetov Ing. Jana Kostolná a Ing. Martina Čelková pripravili pásmo zaujímavých finančných aktivít: od tajničky s ekonomickou problematikou, cez test o euromene po pexeso a priraďovanie euromincií k príslušným členským krajinám eurozóny.

Aktivita vyvrcholila prezentáciou študentov na nimi vybranú tému:

  • Sám sebe šéfom (prečo dám prednosť vlastnej firme pred zamestnaním)
  • Viem sa podeliť o euro
  • Nie všetci čakajú na peniaze (darovať možno aj svoj čas, um, schopnosti, pozornosť)
  • Miniem alebo odložím?
  • Ako si vytvorím finančné zdroje do budúcnosti?
  • Moje finančné pravidlá, zásady a nápady.

Najlepšie sa umiestnili tieto súťažiace tímy:

1.miesto: Ivan Buňo, I. AU, Lukáš Kmeť, I.AM, Erik Kostelanský, I.BM, Dominik Múčka, I.AM, Lukáš Oberta, I.AU

2.miesto: Martina Holešová, I. AP, Denis Mäkký, I. AU, Adriana Pagáčová, I. AP, Timotej Pustaj, I. BP, Radovan Vršanský, I.AP

3.miesto: Jozef Novák, I.BM, Dárius Poláček, I. BM,  Alexandra Ragáčová, I. AP, Martin Šagáth, I.AM,  Patrik Šefar, I.AP

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník!

Ing. Jana Kostolná, Ing. Martina Čelková