Autoopravár Junior 2017

V dňoch 22. a 23. 03. 2017 sa žiaci učebného odboru autoopravár – mechanik, lakovník a karosár zúčastnili oblastného kola „Autoopravár Junior 2017“, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch SOŠA v Trnave a SOŠ v Považskej Bystrici.

Našu školu reprezentovali žiaci z III.AU a III.BU triedy v nasledujúcich kategóriach:

Juraj Hrtánek, Andrej Raždík a Dominik Stanco – autoopravár-lakovník

Mário Kopták – autoopravár – karosát

Michelle Milová a Michal Hrubaník – autoopravár -mechanik.

Súťažilo sa v tradičných disciplínach, ako je pasívny test a poznávací on-line test, ale pribudli aj nové disciplíny. Mechanici v tretej disciplíne mali identifikáciu komponentov a výpočet charakteristík, lakovníkom pribudla aj poznávacia časť, kde k zadanému procesu mali priradiť pomôcky, ktoré boli poukladané na stoloch.

Súťažiacim patrí pochvala za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy a výborné umiestnenie:

lakovník:  Dominik Stanco 1. miesto

               Andrej Raždík  3. miesto

karosár:   Mário Kopták   3. miesto

mechanik:  Michal Hrubaník 3. miesto.

Dosiahnuté výsledky stačili Dominikovi Stancovi, Andrejovi Raždíkovi a aj Máriovi Koptákovi na postup do celoslovenského finále.

Budeme im držať palce, aby sa umiestnili čo najlepšie.