Mikuláš v Bytči

Dňa 5. decembra 2016 sa študenti z tried IV.CP a IV.DP pod pedagogickým vedením Mgr. Černekovej Mgr. Lepišovej rozhodli spríjemniť deň žiakom zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Bytči.

Naši študenti si pripravili divadelné predstavenie „Tri prasiatka“, ktoré sa žiakom veľmi páčilo. Potom veľkým potleskom a krikom privítali Mikuláša, pre ktorého si pripravili rôzne básničky a pesničky. (O zostavenie scenára sa zaslúžil Martin Jakubis, role Mikuláša sa zhostil už po tretíkrát Martin Drábik, IV.CP). Mikuláš deti odmenil balíčkami a  študentky zo IV.DP prezlečené za anjelov odniesli pani učiteľkám jednotlivých tried darčeky v podobe spoločenských hier, hračiek a knižiek. O hudobný program sa postaral Tomáš Belan zo IV.CP, ktorý nám všetkým na harmonike zahral najznámejšie vianočné koledy.

Ďakujeme všetkým (pedagogickým zamestnancom a študentom), ktorí sa zapojili do našej zbierky, či už vo forme finančného príspevku, hračiek i detských knižiek.

Veríme, že sa žiakom zo Špeciálnej základnej školy program páčil a budú na tento príjemný deň ešte dlho spomínať.